Onthoud: Dit is een Spirituele Wereld

door Dr. Alan Morinis, oprichter van The Mussar Institute

vertaling: Henri Vogel

In de traditionele Joodse wereld die Mussar voortbracht, waren mensen zich sterk bewust van de maand Elul. In de yeshiva werden er een reeks speciale gesprekken gehouden door de oudere leraren, gericht op de speciale aard van deze maand, en de gelegenheid voor het spirituele werk dat dit biedt.

Een Mussar-leraar bracht zijn studenten samen om hun tot introspectie en spirituele intensiteit te motiveren, en toen ze eenmaal allemaal in de kamer zaten, schreeuwde hij op het toppunt van zijn longen: “ELUL!” Dat was zijn hele boodschap. Wakker worden! Gebruik het moment

Heb je niet in de gaten dat het Elul is?

Elul zelf roept het uit. Het heeft ook een bericht van één woord. Het zegt tegen ons: transformeer!

Onder de vele geschenken die ik heb mogen ontvangen door bezig te zijn met de joodse traditie, is één van de belangrijkste de sterke bevestiging van onze traditie dat we in staat zijn te veranderen. Het lijdt geen twijfel dat we onszelf kunnen vormen en omvormen tot mensen die heilige idealen belichamen. Die boodschap weerklinkt in het gefluister dat we al in onze ziel horen, namelijk dat we willen veranderen. We willen de kloof dichten tussen wie we zijn geweest en wie we weten dat we zouden kunnen zijn en wat we willen zijn. Elul is de tijd om die inspanning te intensiveren.

Als laatste maand op de Joodse kalender komt Elul om de voltooiing van een jaar te markeren. Wat gebeurde er het afgelopen jaar? Wat heb ik bereikt? Waar kwam ik tekort? Welke relaties heb ik opgebouwd, onderhouden of beter gemaakt? Welke mensen zijn om de een of andere reden uit mijn boot gevallen?

Wie was ik het afgelopen jaar? Was ik de persoon die ik ambieer te zijn, of ben ik op de een of andere manier tekort geschoten? Welke agenda stelt dat voor het komende jaar?

Voor mij was het afgelopen jaar vooral een uitdaging omdat zoveel van de energie die door mijn wereld en bewustzijn wervelde bijtend was. Van de ene week op de andere waren de publieke radio/televisie-golven vol leugens, gebrek aan respect, vernederingen, haat, woede en vooral arrogantie. De negatieve krachten waren zo sterk dat ze een krachtige vortex creëerden waarvan ik voelde dat die me naar binnen zoog en naar beneden trok. Ik was niet alleen bezorgd over de sociale problemen die in het geding waren, ik had het gevoel dat mijn persoonlijke innerlijke ruimte direct aangevallen werd.

Als ik echter terugkijk op het jaar, zie ik dat ik niet bezweken ben. Wat me van dat lot heeft gered, was één les van een Mussar-leraar in het bijzonder, die me een solide anker gaf dat me niet liet wankelen terwijl de emotionele stromingen en getijden mijn innerlijke golven woest maakten.

De Alter van Slabodka leerde dat alles in de hele wereld spiritueel is. Zelfs dat wat stellig materieel lijkt, is in feite en in essentie, spiritueel. Heel vaak in het afgelopen jaar moest ik mezelf eraan herinneren dat dit een spirituele wereld is, en dat de heilige idealen die ons zijn voorgehouden, de ware routekaart zijn voor het leven in die wereld: nederigheid, waarheid, vriendelijkheid, mededogen, vrijgevigheid, rechtvaardigheid. Alles wat deze kijk op het leven niet bevestigt, is misleidend omdat deze idealen verweven zijn met de structuur van de werkelijkheid waarop haat en bedrog vlekken zijn.

Onze traditie benadrukt Elul als de tijd om onszelf aan deze realiteit te helpen herinneren. Dit is een tijd om ons engagement voor deze diepe waarheid te versterken, ongeacht hoe hard de wereld misschien leugens in onze richting schreeuwt. Elul is gemarkeerd als een seizoen voor teshuva – terugkeer/inkeer – en dit is waar ik mezelf aan herinner om terug te keren naar mijn besef dat dit een spirituele wereld is en dat het mijn rol daarin is ernaar te streven een belichaming te zijn van heilige idealen.

Als ik vooruit kijk naar het komende jaar, zie ik de noodzaak om betrokken te zijn bij de wereld omdat er zoveel op het spel staat. En ik herken ook dat de basis voor die betrokkenheid Joodse waarden moeten zijn, diep geïnternaliseerd. Als ik op een andere manier reageer op de wereld, vanuit een andere grondhouding, heb ik de strijd al verloren. Streven naar het brengen van die waarden in de wereld is de belangrijkste strijd van iedereen. En die inspanning begint in mij. Elul is mijn kans.

Overdenk nu: welke stappen kan je nemen om jouw bewustzijn opnieuw te laten beseffen dat dit een spirituele wereld is en dat het jouw taak is om een belichaming te zijn van heilige idealen? Onthoud: Dit is een Spirituele Wereld.

‘Wij zien de samenleving als een autofabriek’

 

Deze en meer opmerkelijke uitspraken van opperrabbijn Binyomin Jacobs zijn te lezen in dit op 23 juli jl. verschenen interview in Trouw:

De rabbijn en de imam: ‘Normaal vinden ze je nu pas als je seculier bent’

 

 

Een filmpje over Rabbijn Israel Salanter

Steeds meer mensen geven er de voorkeur aan om naar een videofilmpje te kijken in plaats van een artikel te lezen. Daarom hier een overzicht van alle (links naar YouTube) videofilms op deze site.

Kijk bijvoorbeeld naar dit filmpje over Rabbijn Israel Salanter (1810-1883), die beschouwd wordt als de oprichter van de moderne Mussar-beweging. Een van de vele presentaties van dr. Henry Abramson op You Tube.

Een filmpje over Rabbijn Israel Salanter

________________________________________________________________________________

Meer videofilms:

Dr. Henry Abramson over Mosje Chaim Luzzatto

Pirke Avot:


Hoofdstuk 1 met Micha Berger
.

Hoofdstuk 2 met Meredith Cahn.

Hoofdstuk 3 met Rivy Kletenik.

Hoofdstuk 4 met Yaakov Feldman.

Hoofdstuk 5 met Chaim Safren.

Video van de Mussar Summer Academy in Amsterdam

Impressie van de 15e kallah in Amerika

 

 

 

Mida van de Maand (11)

Uit mijn Mussar dagboek

Over ‘Enthousiasme’ –  Zerizut.

Een paar zaken moeten mij van het hart.

Lees meer

Je kunt je aansluiten bij een groep.

De groep start op 12 september. Va’ad Beth komt elke twee weken op woensdagavond bijeen en wordt geleid door Mirjam van Blankenstein. De vervolgdata zijn 26 september en 10 oktober.
Lees meer

Q&A aflevering 12

Vraag:

Waarom zou ik  nu lankmoedig willen zijn?

Cees

Antwoord:

Als wij aan lankmoedigheid/gelijkmoedigheid werken, dan is ons doel niet zo zeer het stimuleren van lankmoedigheid.
Mussar heeft meer de insteek dat alle eigenschappen in ons allemaal zitten en dat wij ervoor kunnen kiezen om naar ons eigen specifieke profiel te kijken.
Dan komt op enig moment ook de mida lankmoedigheid langs en op dat moment kun je wel invoelen of je daar al dan niet mee aan de slag wilt.
Een lankmoedige houding is er een die ontspannen is, en ruimte geeft om te genieten.

Marga


Eerdere afleveringen lezen? Klik hier.


 

 

Parasja Tsav over dankbaarheid

Commentaar op de sidra van de week: de betekenis van de dankoffers in de Tempel nader verklaard en hoe door steeds te danken de karaktereigenschap dankbaarheid op te wekken.

Lees meer

Weltanschauung