Gelijkmoedigheid/Menoechat ha-nefesj

Al een leven lang kom ik mijzelf voor als een wat nerveus, snel afgeleide, vrij vlug ontdane, niet zelden donkerdenkende  persoonlijkheid. Ik miste een dieper gegronde rust.

Lees meer

Q&A aflevering 11

Vraag:

Als ik nu weet in welke mida ik een uitdaging heb, hoe kan ik daar dan mee aan de slag?

Roberto

Antwoord:

Kijk eens  naar je dagelijkse dag, wanneer ontmoet je die mida? En ben je dan bereid te bekijken welke andere mida daar onder ligt?

Ben je iemand die extreem graag controle houdt? Wanneer treedt dat op? En komt het dan voort uit gebrek aan vertrouwen of bijvoorbeeld vanuit een angst of vanuit iets anders?

Blus dan het onderliggende vuurtje.

Door bijvoorbeeld samen met je Gevroeta aandacht te schenken aan welke andere mida je behulpzaam kan zijn. En dat is persoonlijk maatwerk. En heb dan de moed om uit je comfort zone te treden en een situatie vanuit deze nieuwe inzichten aan te gaan.

Zo kan ik mijn eigen “geduld” bijvoorbeeld in toom houden door op bepaalde momenten gewoon mijn respect voor de ander te gaan voelen.

Marga


Eerdere afleveringen lezen? Klik hier.


 

 

Mida van de Maand (10)

Overdenking over nederigheid.

De eigenschap die ik in het vizier heb: humility, nederigheid, in het Hebreeuws ‘anava’, is een eigenschap die zo op het eerste gezicht bij het publiek niet lekker scoort.

Lees meer

Q&A aflevering 10

… Kun je Midot herkennen in deze Chanoeka boodschap van Opperrabbijn Jacobs?

Na het artikel noem ik er een paar op die in mij resoneerden.

================================================================================

Chanoeka 5778

De laatste maanden was ik weer aanwezig bij verschillende bijeenkomsten die waren gerelateerd aan de jaren ’40-’45. Helaas en niet-helaas. Helaas natuurlijk omdat de reden die ons tot herdenken en monumenten noopt, alles behalve positief is…..

Goed is het dat de ons omringende samenleving beseft en er meer en meer van doordrongen is, dat er in ons land zwaar is gefaald in de steun aan en de opvang van de Joodse gemeenschap in die duistere periode.

Tijdens een bijeenkomst in Coevorden sprak een overlevende. Zijn woorden, want het was niet echt een toespraak, hebben diepe indruk op mij gemaakt. Het meest geschrokken en verbouwereerd was hij over de koudheid en laksheid van mensen waarvan hij dacht dat het zijn vrienden waren. Ze keken weg van hetgeen hun Joodse landgenoten, vrienden en bekenden werd aangedaan. En ook na de oorlog ondervond hij heel veel koudheid.
Maar daarin is recentelijk toch, naar mijn bescheiden mening, een kentering gekomen. Het Rode Kruis dat volmondig, oprecht en met grote spijt toegeeft dat ze voor de Joden niets hebben gedaan.

Wij gaan dadelijk de Menora aansteken. De eerste avond één lichtje, de tweede avond twee, tot op de achtste dag de Menora in volle glorie brandt met acht kaarsjes. Bekend is de vraag of op de eerste dag acht kaarsjes, op de tweede dag zeven en op de laatste dag uiteindelijk slechts één moet worden aangestoken of is het juist precies andersom? We beginnen met één kaarsje op de eerste dag en op de laatste dag branden alle acht? Waarover gaat deze Talmoedische discussie eigenlijk?

Een van de mooie verklaringen luidt: de mening die aangeeft om met acht lichtjes te beginnen redeneert als volgt: op de eerste dag heb ik in gedachte om uiteindelijk alle acht lichtjes van de Menora te ontsteken, dus steek ik er acht aan. Op de tweede dag moet ik nog maar zeven kaarsjes ontsteken, dus steek ik er zeven aan. Voorafgaande aan de laatste dag weet ik, heb ik in gedachte, om nog één kaarsje te ontsteken; dus steek ik het laatste enige kaarsje aan op de achtste dag. De benadering echter dat we op de eerste dag één kaarsje aansteken en op de laatste dag tenslotte acht, gaat niet uit van wat we willen aansteken, wat nog in het verschiet ligt, maar van de daadwerkelijke handeling, de daad. En zo steken wij al eeuwenlang de Menora aan, beginnend met één en eindigend met acht. Er wordt gekozen voor de daad en niet voor de intentie.

De Menora, Chanoeka, leert ons o.a. dat wij in staat zijn en ook verplicht zijn om te verlichten en te verwarmen in donkere perioden en op duistere plaatsen. Maar natuurlijk ook naar een medemens die in een duistere en moeizame situatie verkeert.
Maar pas op! Diezelfde Menora vertelt ons ook dat het willen helpen geweldig is, maar dat het uiteindelijk gaat om het doen. Goede voornemens zijn fijn, maar het daadwerkelijk brengen van licht is echt beter.

Nog vele goede en verlichtende jaren!

Binyomin Jacobs, opperrabbijn

================================================================================

Marga Vogel:

Welke Midot resoneerden in mij en hoe persoonlijk is dat? We hebben immers allemaal ons eigen palet aan karaktereigenschappen.

Voor mij kwamen de volgende midot langs:

Het gemis aan liefde en empathie, zonder enige Rachmones,  zonder medeleven. En zonder Chessed, compassie.

Bitachon, en dan toch het vertrouwen in een kentering.

Zehirut, bewustzijn voor dat wat er in ons speelt en in de wereld om ons heen.

Laat het me weten wanneer er in jou andere midot aankloppen, ik heb daar warme belangstelling voor.

Goede Chanoeka!


Eerdere afleveringen lezen? Klik hier.


 

 

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

In Genesis 24 staat het verhaal over de opdracht van Avraham aan zijn ‘hofmeier’ Eliëzer om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Jitschak.

Wat is belangrijker, deugd of afkomst? 

door Rob Cassuto Lees meer

Een Chassidische ervaring.

REIS IN HET LAND VAN DE BA’AL SJEM TOV.

Van 24 april t/m 1 mei 2018.

De reis gaat langs oude sjtetls waar Chassidische rebbes leefden en werkten. Letterlijk en figuurlijk wordt in hun voetstappen gelopen. Want behalve een reis door het fysieke land van de Ba’al Sjem Tov en zijn nakomelingen wordt het ook een innerlijke reis middels lernen, meditaties en het zingen van nigoeniem.

De leiding is in handen van Hannah Nathans, Shura Lipovsky en Wilma Menko.