NAAM

Stichting Mussar Institute Europe

De Stichting Mussar Institute Europe is een algemeen nut beogende instelling.

RSIN

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer is: 8552.83.993.

Contactgegevens

We hebben geen eigen bezoekadres, daar zijn we nog te klein voor. Aarzel vooral niet contact op te nemen. Gebruik ons e-mail adres: info@mussar.eu of het contactformulier op onze website: https://mussar.eu/contact/. We reageren altijd. Als u terug gebeld wil worden, vermeld dan uw telefoonnummer.

Bestuurssamenstelling

De stichting wordt aangestuurd door de volgende personen:

Bestuur

Dick Hage, voorzitter
David Simon, secretaris
Henri Vogel, penningmeester
Daniël Beaupain, mentor, inspirator en lid van de Board of Directors van The Mussar Institute in de USA

Meer weten over deze personen? Kijk op: https://mussar.eu/over-ons/wie-is-wie/.

Beleidsplan

Het bekend maken van het gedachtegoed en kennis van Mussar ten behoeve van de bevolking van Nederland, eventueel gevolgd door de rest van Europa, middels het geven van lezingen en organiseren van cursussen.

Het behartigen van de belangen van cursisten in Nederland die zich bezig houden met Mussar en alles dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid

Uit de statuten, artikel 3, lid 5:
‘De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie’.

Doelstelling en verslag over 2016

Klik hier.

Bitachon

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Financiën: boekjaar 2015/2016

Balans per 31 december 2016

Resultatenrekening per 31 december 2016

Balans per 31 december 2017

Resultatenrekening per 31 december 2017

Balans per 31 december 2018

Resultatenrekening per 31 december 2018

Balans per 31 december 2019

Resultatenrekening per 31 december 2019

Balans per 31 december 2020

Resultatenrekening per 31 december 2020

Balans per 31 december 2021

Resultatenrekening per 31 december 2021

Balans per 31 december 2022

Resultatenrekening per 31 december 2022

Balans per 31 december 2023

Resultatenrekening per 31 december 2023

JAARVERSLAGEN

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Eventuele nadere inlichtingen worden op verzoek gaarne verstrekt aan belanghebbenden.