Mussar wordt wel eens het
‘best bewaarde Joodse geheim’
genoemd.

The photo says everything!!