Mussar wordt wel eens het
‘best bewaarde Joodse geheim’
genoemd.

Wil je thuis in je eigen tijd een cursus volgen?