Vliegen – niet rijden

Het einde van Parasha Mishpatim vertelt over de beklimming door Moshe Rabbeinoe van Har Sinaï om de Torah te aanvaarden. Rasji (Sjemot 20:20) legt uit dat het doel van HaShems opmerkelijke openbaring in Har Sinaï was om Bnei Yisrael te verheffen. In de volgende brief, geschreven door Rav Wolbe, benadrukt hij een van de voordelen van de verheffing die het gevolg is van het aanvaarden van de Torah.

Aan mijn dierbare vriend… veel shalom, bracha en alle goede dingen!

Tijdens mijn vlucht van Zürich naar Stockholm werd ik geïnspireerd om jou, mijn lieve vriend, te schrijven om te zien hoe het met je gaat en hoe het met je leerproces gaat. Tijdens de vlucht dacht ik aan een interessant contrast. Zowel een trein als een vliegtuig reizen, en beide kunnen worden gebruikt om iemands bestemming te bereiken. Het verschil tussen de twee is dat, hoewel de trein voortbeweegt, hij nooit de beperkingen van de grond verlaat, terwijl het vliegtuig niet alleen voortbeweegt, maar ook hoog de lucht in stijgt.

Zo ook zijn er in iemands leven twee manieren waarop hij vooruitgang kan boeken. De volkeren van de wereld hebben voortdurend vooruitgang geboekt en ieder jaar komen er nieuwe ontdekkingen en uitvindingen bij. Toch gaan ze op de grond” gewoon verder, maar de mens is op spiritueel niveau niet groter geworden, ondanks de talrijke ontwikkelingen en innovaties.

Daarentegen kan het volgen van de Torah worden vergeleken met een vliegtuigvlucht, waarbij de voorwaartse beweging wordt bereikt door boven alles wat op de grond is uit te stijgen. Vliegen is niet alleen een andere manier van reizen; het omzeilt ook eventuele verkeersproblemen en omslachtige routes die zijn ontstaan als gevolg van bergen of bouwwerkzaamheden. Ook al kunnen de wolken enige schokken veroorzaken, het vliegtuig kan hoger stijgen en de donkere wolken beneden achterlaten. Op dezelfde manier verheft vooruitgang in de Torah een persoon boven veel van de kwesties waar mensen op de grond’ mee te maken hebben.

Het is echter mogelijk dat iemand tijdens het vliegen in een vliegtuig duizelig of opgeschud wordt als hij te maken krijgt met turbulentie en het vliegtuig plotseling een paar honderd meter omhoog of omlaag gaat. Toch vliegt hij hoog, en als hij geduld heeft, zal de storm voorbijgaan en zal alles goed met hem gaan. Op dezelfde manier, wanneer iemand de Torah volgt, “vliegt hij ook hoog”, en hoewel er onderweg wat hobbels kunnen zijn, zal de storm voorbijgaan en zal hij zich ver boven al die mensen bevinden die beneden op de grond zijn gebleven!

Ik zou graag willen weten hoe het met je gaat, hoe het met je gezondheid gaat, hoe en met wie je leert, of je je voorbereidt op het geven van een “chabura” en hoe het met je broer gaat.

Ik zal eindigen met een bracha voor veel shalom en enorm succes in Torah en avodat HaSjem.

Je vriend die van je houdt en altijd het beste voor je wil – in hart en nieren.

S. Wolbe

Vertaald van publicatie Bais HaMussar