Donateurs vormen het draagvlak van de Stichting Mussar Institute Europe, zowel moreel als financieel. Zonder dat draagvlak kunnen wij ons werk niet goed doen.
Donateur kunt u worden door éénmalig minimaal € 15  over te maken.

Ons rekeningnummer voor donaties is NL12 SNSB 0925 0081 41.

De Stichting Mussar Institute Europe heeft de ANBI status. Meer informatie.