Tsfad & Jeruzalem

Voor de zoveelste keer was de groep in Israël. Onder leiding van Daniël en tot in de puntjes voorbereid door Marga. In Tsfad lessen van David Friedman en van verschillende leraren in het Kaballah Center. Thema was de verbinding tussen de midot en de sefiroth. Daarna een paar dagen in Jeruzalem met als thema ‘Dare to be a rebel’. Hoogtepunt was een bezoek aan Rav Nussbaum in de Mussar jeshiva.

We hebben heel wat geleerd. De lessen hebben we opgenomen. Proef de sfeer, bekijk de foto’s hier.

 

 

Wijsheid

Eind vorig jaar sprak Mirjam van Blankenstein in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente ter gelegenheid van haar 70-ste verjaardag. De redactie wist de tekst van haar droosje in handen te krijgen.

Lees verder.

Ten years ago

Chief rabbi Jonathan Sacks said in a foreword to a book published at the Bar-Ilan University, in Ramat Gan, Israël, titled : Conflict and Conflict Management in Jewish Sources.

One of the creative developments in 19th century Jewish life was the Mussar movement associated with Rabbi Yisrael Salanter.

It focused on ethics, but in a specific way. It tended to speak about shlemut, personal perfection. But personal perfection is easy.

It is interpersonal perfection that is hard. Were anyone to attempt to create a Mussar movement for the 21st century, they would be advised to concentrate on the Zwischenmentsliche, the virtues that make possible a world of intersubjectivity: listening, respecting, praising, mediating and finding lateral solutions offering a way beyond the zero-sum game of conflict.

Without these, we will find it hard to sustain marriages, communities and a cohesive Jewish society……’

Available through Amazon!

Marga Vogel’s book for children is now available in an English version. It is sold as e-book: The Marbles and the Crown (Kindle Edition).

Een Engelse versie voor de Amerikaanse markt. Toegevoegde waarde bestaat uit de voetnoten die in de bijlage zijn opgenomen, zodat leerkrachten en ouders de diepere lagen kunnen herkennen en er eventueel over kunnen doorpraten met de kinderen.

Lees er meer over op https://jonet.nl/sprookjesboek-met-joodse-wijsheden-naar-amerika-uit/ 

Onthoud: Dit is een Spirituele Wereld

door Dr. Alan Morinis, oprichter van The Mussar Institute

vertaling: Henri Vogel

In de traditionele Joodse wereld die Mussar voortbracht, waren mensen zich sterk bewust van de maand Elul. In de yeshiva werden er een reeks speciale gesprekken gehouden door de oudere leraren, gericht op de speciale aard van deze maand, en de gelegenheid voor het spirituele werk dat dit biedt.

Een Mussar-leraar bracht zijn studenten samen om hun tot introspectie en spirituele intensiteit te motiveren, en toen ze eenmaal allemaal in de kamer zaten, schreeuwde hij op het toppunt van zijn longen: “ELUL!” Dat was zijn hele boodschap. Wakker worden! Gebruik het moment

Heb je niet in de gaten dat het Elul is?

Elul zelf roept het uit. Het heeft ook een bericht van één woord. Het zegt tegen ons: transformeer!

Onder de vele geschenken die ik heb mogen ontvangen door bezig te zijn met de joodse traditie, is één van de belangrijkste de sterke bevestiging van onze traditie dat we in staat zijn te veranderen. Het lijdt geen twijfel dat we onszelf kunnen vormen en omvormen tot mensen die heilige idealen belichamen. Die boodschap weerklinkt in het gefluister dat we al in onze ziel horen, namelijk dat we willen veranderen. We willen de kloof dichten tussen wie we zijn geweest en wie we weten dat we zouden kunnen zijn en wat we willen zijn. Elul is de tijd om die inspanning te intensiveren.

Als laatste maand op de Joodse kalender komt Elul om de voltooiing van een jaar te markeren. Wat gebeurde er het afgelopen jaar? Wat heb ik bereikt? Waar kwam ik tekort? Welke relaties heb ik opgebouwd, onderhouden of beter gemaakt? Welke mensen zijn om de een of andere reden uit mijn boot gevallen?

Wie was ik het afgelopen jaar? Was ik de persoon die ik ambieer te zijn, of ben ik op de een of andere manier tekort geschoten? Welke agenda stelt dat voor het komende jaar?

Voor mij was het afgelopen jaar vooral een uitdaging omdat zoveel van de energie die door mijn wereld en bewustzijn wervelde bijtend was. Van de ene week op de andere waren de publieke radio/televisie-golven vol leugens, gebrek aan respect, vernederingen, haat, woede en vooral arrogantie. De negatieve krachten waren zo sterk dat ze een krachtige vortex creëerden waarvan ik voelde dat die me naar binnen zoog en naar beneden trok. Ik was niet alleen bezorgd over de sociale problemen die in het geding waren, ik had het gevoel dat mijn persoonlijke innerlijke ruimte direct aangevallen werd.

Als ik echter terugkijk op het jaar, zie ik dat ik niet bezweken ben. Wat me van dat lot heeft gered, was één les van een Mussar-leraar in het bijzonder, die me een solide anker gaf dat me niet liet wankelen terwijl de emotionele stromingen en getijden mijn innerlijke golven woest maakten.

De Alter van Slabodka leerde dat alles in de hele wereld spiritueel is. Zelfs dat wat stellig materieel lijkt, is in feite en in essentie, spiritueel. Heel vaak in het afgelopen jaar moest ik mezelf eraan herinneren dat dit een spirituele wereld is, en dat de heilige idealen die ons zijn voorgehouden, de ware routekaart zijn voor het leven in die wereld: nederigheid, waarheid, vriendelijkheid, mededogen, vrijgevigheid, rechtvaardigheid. Alles wat deze kijk op het leven niet bevestigt, is misleidend omdat deze idealen verweven zijn met de structuur van de werkelijkheid waarop haat en bedrog vlekken zijn.

Onze traditie benadrukt Elul als de tijd om onszelf aan deze realiteit te helpen herinneren. Dit is een tijd om ons engagement voor deze diepe waarheid te versterken, ongeacht hoe hard de wereld misschien leugens in onze richting schreeuwt. Elul is gemarkeerd als een seizoen voor teshuva – terugkeer/inkeer – en dit is waar ik mezelf aan herinner om terug te keren naar mijn besef dat dit een spirituele wereld is en dat het mijn rol daarin is ernaar te streven een belichaming te zijn van heilige idealen.

Als ik vooruit kijk naar het komende jaar, zie ik de noodzaak om betrokken te zijn bij de wereld omdat er zoveel op het spel staat. En ik herken ook dat de basis voor die betrokkenheid Joodse waarden moeten zijn, diep geïnternaliseerd. Als ik op een andere manier reageer op de wereld, vanuit een andere grondhouding, heb ik de strijd al verloren. Streven naar het brengen van die waarden in de wereld is de belangrijkste strijd van iedereen. En die inspanning begint in mij. Elul is mijn kans.

Overdenk nu: welke stappen kan je nemen om jouw bewustzijn opnieuw te laten beseffen dat dit een spirituele wereld is en dat het jouw taak is om een belichaming te zijn van heilige idealen? Onthoud: Dit is een Spirituele Wereld.

‘Wij zien de samenleving als een autofabriek’

 

Deze en meer opmerkelijke uitspraken van opperrabbijn Binyomin Jacobs zijn te lezen in dit op 23 juli jl. verschenen interview in Trouw:

De rabbijn en de imam: ‘Normaal vinden ze je nu pas als je seculier bent’

 

 

Een filmpje over Rabbijn Israel Salanter

Steeds meer mensen geven er de voorkeur aan om naar een videofilmpje te kijken in plaats van een artikel te lezen. Daarom hier een overzicht van alle (links naar YouTube) videofilms op deze site.

Kijk bijvoorbeeld naar dit filmpje over Rabbijn Israel Salanter (1810-1883), die beschouwd wordt als de oprichter van de moderne Mussar-beweging. Een van de vele presentaties van dr. Henry Abramson op You Tube.

Een filmpje over Rabbijn Israel Salanter

________________________________________________________________________________

Meer videofilms:

Dr. Henry Abramson over Mosje Chaim Luzzatto

Pirke Avot:


Hoofdstuk 1 met Micha Berger
.

Hoofdstuk 2 met Meredith Cahn.

Hoofdstuk 3 met Rivy Kletenik.

Hoofdstuk 4 met Yaakov Feldman.

Hoofdstuk 5 met Chaim Safren.

Video van de Mussar Summer Academy in Amsterdam

Impressie van de 15e kallah in Amerika

 

 

 

Weltanschauung