Boekrecensie Van Hoofd tot Hart

Verschenen in: Kerk in Actie nr. 3 • Maart 2021

Een boeiende kennismaking met de Mussar-traditie biedt Alan Morinis met dit spirituele oefenboek. Mussar is een ethische stroming binnen het jodendom die in de negentiende eeuw in Litouwen is opgekomen. Het doel is om hoofd en hart met elkaar in verbinding te brengen. In korte hoofdstukken wordt ingezoomd op achtenveertig teksten, waarbij de brug wordt geslagen naar de praktijk van het dagelijks leven. De teksten zijn afkomstig uit Tora, Talmoed en Pirkee Avot (Spreuken der Vaderen). Door wekelijks één hoofdstuk te bestuderen en met de tekst in gesprek te gaan wordt het innerlijk leven aangesproken en – zo hoopt de auteur – getransformeerd.

In de overvloed aan zelfhulpboeken waarbij zelfverwerkelijking en zelfontplooiing centraal staat, biedt dit boek een verfrissend joods pad van spirituele ontwikkeling aan. Wie het in groeps­verband wil bestuderen kan zich bij een (online) leesgroep aansluiten (mussar.eu).

Tekst: Anne-Marie van Briemen

Titel: Van Hoofd tot Hart. 48 Mussar-lessen om je leven te transformeren. Auteur: Alan Morinis. Vertaling: Henri Jules Vogel. Uitgever: Mastix Press, 2020. Omvang: 265 blz. ISBN 978 94 9211 024 4. Prijs: € 21,95.