United-Kingdom-icon

Most of us, familiar with contemporary Dutch literature, have formed an image of Ischa Meijer’s father. Ischa portrays him in many of his books and so does his life companion Connie Palmen.
The image is far from a positive, loving person. But there is this other side of Jakob Meyer. The knowledge he had, the courage he had to document Dutch Jewish history starting just after the Sjoah, as if nothing happened.

Mozes Haim Luzzatto stayed in Amsterdam from 1736 until his departure to the Holy Land in 1743.

Dr. Jakob Meyer describes all he could collect about this stay in 1947. Read Luzzatto’s Stay in Amsterdam.

Netherlands-icon

De meeste van ons hebben – Nederlandse literatuur lezend – ons een beeld gevormd van Jakob Meyer uit de verhalen van Ischa Meijer en de boeken van Connie Palmen. Een bepaald niet gunstig beeld. Uit de geschriften van Dr. Jakob Meyer komt een geheel ander beeld naar voren. Zijn kennis, zijn moed om vlak na de Sjoa het Joods gedachtegoed vast te leggen komt bewonderenswaardig over.

Mozes Haim Luzzatto verbleef in Amsterdam tussen 1736 en 1743, tot hij naar het Heilige Land vertrok.

Dr. Jakob Meyer verzamelde alles wat hij over die periode kon vinden in dit boekje.