Heiligheid – Kedusha

Kedusha – heiligheid is het doel van alle Mussar praktijk. Dit wordt duidelijk vermeld in de klassieke kabbalistische Mussar tekst Messilat Yesharim – Het Pad van de Rechtvaardigen, door Rabbi Moshe Chaim Luzzato (Ramchal). Kedusha is het laatste hoofdstuk in zijn werk, dat een stap-voor-stap handleiding vormt voor het bereiken van je spirituele doelen. Het bereiken van echte Kedusha, schrijft hij, komt door het beoefenen van alle andere midot (zielseigenschappen). En tegelijkertijd biedt zijn werk argumenten om je – voor een bepaalde periode –  te concentreren op de verheven kwaliteit van heiligheid, daarbij hopend dat we een deel van wat deze mida ons te bieden heeft, kunnen ervaren.
De Tora zelf schrijft ons voor om heilig te zijn: “Gij zult heilig zijn, want Ik, de EEUWIGE, uw G’d, ben heilig”, Vayikra – Leviticus (19: 2).

Maar wat is heiligheid dan en hoe wordt het bereikt?


Je kunt  een breed scala van meningen tegenkomen, variërend van de verheven definitie van Ramchal: “Het concept van Heiligheid is dat een persoon zo diep en voortdurend verbonden is met God, dat elke actie verbonden is met Hem”, tot de meer gegronde aanpak van de Mussar meester Rabbi Shimon Shkop: “Heiligheid betekent apart gezet te worden voor een eervol doel – en dat is dat een persoon zijn pad recht zet en er voortdurend naar streeft om zijn leven te wijden aan de gemeenschap”.

Rabbi Feldman zegt: “[Heiligheid] betekent bewust zijn van Gods aanwezigheid in elke context in het leven, en ons gedragen alsof God elke beweging van ons waarneemt en elk woord hoort … bovenal echter, betekent heiligheid het gebruik van het fysieke in de dienst aan God.”

Aan de andere kant van het spectrum definieert Alan Morinis tijdens de afgelopen Kalla (nov. 2015) heiligheid in de meest praktische en aardse manier: “Heiligheid is de complete gevoeligheid voor een ander.”

Om de mida Kedusha verder en dieper in jezelf te ontwikkelen is het noodzakelijk om samen met je chevruta partner te overleggen, te overdenken, elkaar aan te sporen en kritische vragen te stellen. Sommige vragen kunnen we je aanreiken vanuit ons instituut, bijvoorbeeld ‘Hoe staat het met de heiligheid in je relaties, of in je huwelijk?’

Daarbij heb je baat bij teksten waar je je in kunt verdiepen plus suggesties voor praktische oefeningen (zgn. kabbalot).

Verder reiken we je een nigun (korte tekst op een makkelijke melodie, mantra) aan om je te helpen de smalle brug tussen je verstand en je hart te overbruggen.

Het scala aan adviezen en benaderingen weerspiegelt de fundamentele waarheid dat heiligheid in wezen een individuele reis is en dat, zoals God op elke eindige manier ondefinieerbaar is, heiligheid dat ook moet zijn, omdat alle wegen tot heiligheid moeten leiden tot een enthousiaste relatie met de levende God.

Ik hoop dat je – met behulp van allerlei materiaal dat we je kunnen aanreiken – gestimuleerd wordt om  je eigen reis te vervolgen en dat we je helpen richting te geven aan je eigen zoektocht om meer heiligheid in je leven te brengen.

(Daniel Beaupain op basis van een tekst van rabbi Avi Fertig)